Elon Musk กล่าวว่า Neuralink จะทดสอบชิปในสมองมนุษย์เร็วๆ นี้

ณ จุดนี้ คุณคงรู้ถึงการฝึกซ้อมตามคำสัญญาของ Elon Musk แล้ว Elon Muskกำลังให้สัญญา (เขาคงรักษาสัญญาไม่ได้) อีกครั้ง มหาเศรษฐีผู้อ้างว่า Cybertruck ของ Tesla จะเริ่มการผลิตในปีนี้ (คำเตือนจากสปอยล์: ไม่ได้ทำ ) และยังประกาศว่าเขาจะสร้างสมาร์ทโฟนของตัวเองหากต้องทำ (การแจ้งเตือนจากสปอยล์: เขาอาจจะไม่ทำ) บางทีอาจเป็นข้อเรียกร้องทางธุรกิจที่สูงส่งที่สุดของเขา Neuralink บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของ...